ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label ધોરણ 12 કેમેસ્ટ્રી. Show all posts
Showing posts with label ધોરણ 12 કેમેસ્ટ્રી. Show all posts

વિદ્યુત રસાયણ | અગત્યના મુદ્દાઓ વિદ્યુત રસાયણ | અગત્યના મુદ્દાઓ

ઓક્સિડેશન : પદાર્થમાંથી ઈલેક્ટ્રોન દુર થવાની ક્રિયાને ઓક્સિડેશન કહે છે. રિડક્શન : પદાર્થમાંથી ઈલેક્ટ્રોન ઉમેરવાની ક્રિયાને રિડક્શ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:16 AM

ધોરણ 12 | વિષય - રસાયણ વિજ્ઞાન | પાઠ - દ્રાવણો ધોરણ 12 | વિષય - રસાયણ વિજ્ઞાન | પાઠ - દ્રાવણો

વિષય : રસાયણવિજ્ઞાન પાઠ : દ્રાવણો  અહિં દ્રાવણો પાઠની હસ્તલિખિત નોટ આપેલી છે. જેમાં આખા પાઠનો સારાંશ તથા પાઠમાં આવતા સાંદ્રતા શો...

આગળ વધારે વાંચો 》》
6:50 PM

ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો ધાતુઓના ઓક્સાઈડ , કાર્બોનેટ્સ ,નાઈટ્રેટ, ફોસ્ફેટ અને એસિલેટ સંયોજનો

Ore Of Different Compounds  ■ ઓક્સાઈડ ■ હિમેટાઈટ : FeO3  મેગ્નેટાઈટ : Fe3O4 લીમોનાઈટ : Fe2O3•3H2O બોક્સાઈડ : Al2O3•2H2O ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:01 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા

ત્રિજ્યા ગુણોત્તર =r + /R - કેટાયનનો સવર્ગ આંક (ૠણ આયનની) ગોઠવણ ઉદાહરણ 0.155 - 0.225 3 ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
3:29 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત

નમસ્કાર મિત્રો , આજે આપણે અકાર્બનિક સંયોજનોનું સંકરણ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેની જાણકારી મેળવીશું . નીચેના સુત્રની મદદથી તમે સંકરણ શોધી શ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:16 AM

ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ

ઘનના પ્રકાર • ઘનનું વર્ગીકરણ બે પ્રકારે થાય છે. 1. સ્ફટીકમય 2. અસ્ફટીકમય સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થો • સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થોમાં રહેલા કણો (અણ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:47 PM

કાર્બનિક પરીવર્તનો કાર્બનિક પરીવર્તનો

નીચે કેટલાક ધોરણ 11-12 માં રસાયણવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા કાર્બનિક પરીવર્તનો આપેલા છે. આશા છે કે ઉપયોગી બનશે ➲ પ્રેક્ટિસ કરો • પ્રોપ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:33 PM
 
Top