ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label COLLEDGE ADMISSION. Show all posts
Showing posts with label COLLEDGE ADMISSION. Show all posts

ACPC Admission Process 2019 | Important Notes ACPC Admission Process 2019 | Important Notes

ACPC Degree Engineering Process અગત્યની બાબતો એક વાત નું ખાસ ધ્યાન રાખવું કે હાલમાં ઘણા બધા મિત્રો અનઓફિસિયલ વેબસાઈટો પર મુકાતી જાહે...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:20 PM

ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-3 ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-3

➨ ઓનલાઈન ACPC ડિગ્રી એડમિશન પ્રોસેસના આ ત્રીજા ભાગમાં તમને રીફલિંગ તથા ઓનલાઈન કોલેજ ફી તેમજ કોલેજમાં રીપોર્ટીંગ કરાવતી વખતે કયા કયા ડોક...

આગળ વધારે વાંચો 》》
6:28 PM

ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-2 ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-2

નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ભાગ-2 મા આપણે ACPC ડિગ્રી એન્જિનિયરીંગ પ્રોસેસમાં કોલેજની પસંદગી અને આપણે મોક રાઉન્ડ વિષે જાણીશું • જ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:24 PM

ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-1 ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-1

ACPC Engineering Admission Process Engineering Colledge Admission In Gujarat. નમસ્કાર મિત્રો , ગુજકેટની પરીક્ષા પછી હવે Engineering Co...

આગળ વધારે વાંચો 》》
6:22 PM

COLLEDGE ADMISSION APPS COLLEDGE ADMISSION APPS

નમસ્કાર મિત્રો ,અહી કેટલીક ધોરણ 12 સાયન્સ કુલ મેરીટ પરથી કઇ કઇ કોલેજમાં એડમિશન મળશે.તથા અન્ય કોલેજોની કેટલી ફિ છે,અને મેરીટ અને ગુજકેટ ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:05 PM
 
Top