ગુજકેટ ના પેપરો

Showing posts with label ધોરણ 11 કેમેસ્ટ્રી. Show all posts
Showing posts with label ધોરણ 11 કેમેસ્ટ્રી. Show all posts

કાર્બનિક પરીવર્તનો કાર્બનિક પરીવર્તનો

નીચે કેટલાક ધોરણ 11-12 માં રસાયણવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા કાર્બનિક પરીવર્તનો આપેલા છે. આશા છે કે ઉપયોગી બનશે ➲ પ્રેક્ટિસ કરો • પ્રોપ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:33 PM

દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધવાની રીતો દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધવાની રીતો

વિષય : રસાયણવિજ્ઞાન પાઠ : 2. દ્રાવણો • એકમ કદના દ્રાવણમાં કે એકમ વજનના દ્રાવકમાં ઓગળેલા દ્રાવ્યનો ગ્રામમાં દર્શાવેલ જથ્થાને દ્રાવણની સ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:48 PM
 
Top