ગુજકેટ ના પેપરો

ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-1 ACPC ADMISSION B.E/B.TECH IN GUJARAT PART-1

ACPC Engineering Admission Process Engineering Colledge Admission In Gujarat. નમસ્કાર મિત્રો , ગુજકેટની પરીક્ષા પછી હવે Engineering Co...

આગળ વધારે વાંચો 》》
6:22 PM

GUJCET ALL SUBJECT PAST YEAR PAPERS GUJCET ALL SUBJECT PAST YEAR PAPERS

Gujcet All Subject Past Year Papers , Physics papers , chemistry papers, biology papers, Maths Papers, Gujcet Papers  નમસ્કાર મિત્રો , ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:25 PM

STD 11-12 NEW AND OLD TEXTBOOK STD 11-12 NEW AND OLD TEXTBOOK

નમસ્કાર મિત્રો , અહિં ધોરણ 11 12 વિજ્ઞાન પ્રવાહના દરેક વિષયની પાઠ્યપુસ્તક મુકવામાં આવેલ છે. નીચેની તમામ પાઠ્યપુસ્તકો નવા કોર્ષ પ્રમાણે ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:23 PM

JEE 2018 ANSWER KEY JEE 2018 ANSWER KEY

JEE ANSWER KEY | PHYSICS, CHEMISTRY , MATHS ANSWER KEY નીચે 8-04-2018 ના રોજ લેવાયેલ JEE Main ના જવાબ મુકેલા છે. તમામ જવાબો ગણતરો સાથે આ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:10 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા રસાયણવિજ્ઞાન : ઘન અવસ્થા

ત્રિજ્યા ગુણોત્તર =r + /R - કેટાયનનો સવર્ગ આંક (ૠણ આયનની) ગોઠવણ ઉદાહરણ 0.155 - 0.225 3 ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
3:29 PM

SUPPYMENTARY BOOKLET FOR NEET/GUJCET SUPPYMENTARY BOOKLET FOR NEET/GUJCET

ગુજરાતી માધ્યમ English Medium DOWNLOAD DOWNLOAD

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:31 PM

COLLEDGE ADMISSION APPS COLLEDGE ADMISSION APPS

નમસ્કાર મિત્રો ,અહી કેટલીક ધોરણ 12 સાયન્સ કુલ મેરીટ પરથી કઇ કઇ કોલેજમાં એડમિશન મળશે.તથા અન્ય કોલેજોની કેટલી ફિ છે,અને મેરીટ અને ગુજકેટ ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:05 PM

રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત રસાયણવિજ્ઞાન : સંકરણ નક્કી કરવાની રીત

નમસ્કાર મિત્રો , આજે આપણે અકાર્બનિક સંયોજનોનું સંકરણ કઈ રીતે નક્કી કરવું તેની જાણકારી મેળવીશું . નીચેના સુત્રની મદદથી તમે સંકરણ શોધી શ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
11:16 AM
 
Top