ઉચ્ચ અભ્યાસના અનુસંધાન માટે આર્થિક રીતે પરિવાર સાથે સંકળાયેલા વિદ્યાર્થીઓ માટે LIC ગોલ્ડન જ્યુબિલે સ્કૂલશિપ- 2020 નું યોજના


ઉદ્દેશ્ય

આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય આર્થિક રીતે નબળા પરિવારો સાથે સંકળાયેલા હોંશિયાર વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવાનો છે જેથી તેઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટેની સારી તકો મળી રહે અને તેઓની રોજગારી વધે.

સરકારી અથવા ખાનગી  કોલેજ/ યુનિવર્સિટીમાં ભારતમાં અભ્યાસ માટે શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. તે રાષ્ટ્રીય વ્યાવસાયિક તાલીમ પરિષદ (એનસીવીટી) સાથે જોડાયેલા ઓદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થાઓ  તાલીમ કેન્દ્રોના તકનીકી અને વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોને પણ આવરી લેશે.


લાયકાત

નિયમિત વિદ્યાર્થી માટેશૈક્ષણિક વર્ષ 2019-20 માં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ (અથવા તેના સમકક્ષ ગ્રેડ) સાથે ૧૨મા ધોરણની પરીક્ષા (અથવા તેના સમકક્ષ) પાસ થયેલા અને જેમના માતાપિતા/વાલીની વાર્ષિક આવક (તમામ સ્રોતોમાંથી) રૂ ૧ લાખ થી વધુ ન હોય તેવા બધા ઉમેદવારો પ્રતિવર્ષ શિષ્યવૃત્તિ માટે અરજી કરવા પાત્ર છે. ગ્રાન્ટ, જે વિદ્યાર્થીઓ મેડિસિન, એન્જીનિયરિંગ, કોઈપણ વિભાગમાં ગ્રેજ્યુએશન, કોઈપણ ક્ષેત્રમાં ડિપ્લોમા કોર્સ અથવા અન્ય સમકક્ષ અભ્યાસક્રમો, સરકાર માન્યતા પ્રાપ્ત કોલેજો / સંસ્થાઓ અથવા અભ્યાસક્રમો દ્વારા વ્યાવસાયિક અભ્યાસક્રમોના ક્ષેત્રમાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા ઇચ્છતા હોય તેવા વિદ્યાર્થીઓને (અને તૈયાર) અનુદાન આપવામાં આવે છે.

શૈક્ષણિક વર્ષ માં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ (અથવા સમકક્ષ ગ્રેડ) સાથે ધોરણ 10 ની પરીક્ષા (અથવા તેના સમકક્ષ) પાસ થયેલા બધા ઉમેદવારો

ખાસ છોકરી માટે

કન્યા બાળકને શિક્ષણ માટે પ્રોત્સાહિત કરવા માટે, 10 + 2 ના દાખલામાં બે વર્ષ માટે ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા માટે વર્ગ ૧૦ પછી ગર્લ ચાઈલ્ડ માટે વિશેષ શિષ્યવૃત્તિ. ઉમેદવાર કે જેણે શૈક્ષણિક વર્ષ માં ઓછામાં ઓછા 60% ગુણ (અથવા તેના સમકક્ષ ગ્રેડ) સાથે ધોરણ 10 ની પરીક્ષા (અથવા તેના સમકક્ષ) પાસ કરી છે અને જેના માતાપિતા / વાલીની વાર્ષિક આવક છે (તમામ સ્રોતોમાંથી) રૂ .100,000 થી વધુ ન હોવી જોઈએ.
10 + 2 ના દાખલામાં ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવવા માટે રસ ધરાવતા (અને ઇચ્છુક) વિદ્યાર્થીઓને આ ગ્રાન્ટ આપવામાં આવે છે.

સમયમર્યાદા

શિષ્યવૃત્તિ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓ માટેના કોર્સના સંપૂર્ણ સમયગાળા માટે અને ખાસ છોકરી માટેના બે વર્ષ માટે, ઉમેદવારને નવીકરણ માટેની આવશ્યકતાની યોગ્ય શરતો પૂર્ણ કરવા માટે વિષય આપવામાં આવશે.

સ્કોલરશીપ


પસંદ કરેલ નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને વાર્ષિક રૂ .20,000 / - ની રકમ આપવામાં આવશે અને તે ત્રિમાસિક હપ્તામાં ચૂકવશે.

10 + 2 કોર્સમાં અભ્યાસ કરતી પસંદ કરેલ વિશેષ ગર્લ માટે વાર્ષિક રૂ. 10,000 આપવામાં આવશે અને શિષ્યવૃત્તિ ત્રણ ત્રિમાસિક હપ્તામાં ચૂકવશે

ખાસ નોધ:- વિધાર્થી નું બેક ખાતું ખોલાવી લેવું

એપ્લાય કેવી રીતે કરવું


એકવાર ઓનલાઇન અરજી સબમિટ થઈ જાય, તે પછી ઉમેદવારને તેની ઓનલાઇન એપ્લિકેશનમાં તેના દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ઇમેઇલ આઈડી પર એકરાર મળશે. ડિવિઝનલ ઓફિસ દ્વારા આગળ પત્રવ્યવહાર કરવામાં આવશે જેનો સ્વીકૃતિ મેલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જો જરૂરી હોય, તો ઉમેદવારે પછીની તારીખે સંદેશાવ્યવહાર માટે તેની સાચી ઇમેઇલ આઈડી અને સંપર્ક નંબર સબમિટ કરવાની ખાતરી કરવી જોઈએ. આ તબક્કે બેંક ખાતાની વિગતો અને આઈએફએસસી કોડ ફરજિયાત નથી


વધુ અપડેટ મેળવવા અમારા telegram ચેનલ અને WhatsApp Group જોડાવ.
અને અમારી YouTube Channel ને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહિ
જો ભૂલી જાસો તો ઘણા અપડેટ ચુકી જાસો