Std 12 physics

નીચે ધોરણ 12 માં ભૌતિકવિજ્ઞાનમાં આવતા દરેક પાઠના અગત્યના મુદાઓ આપેલા છે. જેમાં ચેપ્ટરમાં આવતા દરેક મુદા આવરી લેવામાં આવેલ છે. અને આ અગત્યના મુદાઓ સ્વ-અધ્યયન પોથી માંથી લેવામાં આવ્યા છે.

1. વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ : Download
2. અલ્ટરનેટ કરન્ટ : Download
3. વિદ્યુતચુંબકીય તરંગો : Download
4. તરંગપ્રકાશશાસ્ત્ર : Download
5. પરમાણુઓ : Download
6. ન્યુક્લિયસ : Download
7. સેમીકન્ડટર ઈલેક્ટ્રોનિક્સ : દ્રવ્ય , રચનાઓ અને સાદા પરીપથો : Download
8. કમ્યુનિકશેન સિસ્ટમ : Download

આ પોસ્ટ પણ જુઓ 
 ગુજકેટના બોર્ડના પેપરો : Click Here