ગુજકેટ ના પેપરો

GUJCET OMR SHEET GUJCET OMR SHEET

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:51 AM

ઘન પદાર્થના ચુંબકીય ગુણધર્મો ઘન પદાર્થના ચુંબકીય ગુણધર્મો

1. અનુંચુંબકીય પદાર્થો   • અનુંચુંબકીય પદાર્થો ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં આકર્ષણ અનુભવે છે • અનુંચુંબકત્વ અયુગ્મિત ઈલેક્ટ્રોનને લીધે હોય છે. ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
9:13 PM

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને સવર્ગાંક પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા અને સવર્ગાંક

પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા • સ્ફટીકમાં રહેલા સૌથી નજીકના બે પાડોશી પરમાણુઓ વચ્ચેના અંતરના અડધા મુલ્યને પરમાણ્વીય ત્રિજ્યા કહે છે. • તેને એકમકો...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:56 PM

ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ ઘન પદાર્થનું વર્ગીકરણ

ઘનના પ્રકાર • ઘનનું વર્ગીકરણ બે પ્રકારે થાય છે. 1. સ્ફટીકમય 2. અસ્ફટીકમય સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થો • સ્ફટીકમય ઘન પદાર્થોમાં રહેલા કણો (અણ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:47 PM

કાર્બનિક પરીવર્તનો કાર્બનિક પરીવર્તનો

નીચે કેટલાક ધોરણ 11-12 માં રસાયણવિજ્ઞાનમાં ઉપયોગમાં આવે તેવા કાર્બનિક પરીવર્તનો આપેલા છે. આશા છે કે ઉપયોગી બનશે ➲ પ્રેક્ટિસ કરો • પ્રોપ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
8:33 PM

દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધવાની રીતો દ્રાવણની સાંદ્રતા શોધવાની રીતો

વિષય : રસાયણવિજ્ઞાન પાઠ : 2. દ્રાવણો • એકમ કદના દ્રાવણમાં કે એકમ વજનના દ્રાવકમાં ઓગળેલા દ્રાવ્યનો ગ્રામમાં દર્શાવેલ જથ્થાને દ્રાવણની સ...

આગળ વધારે વાંચો 》》
5:48 PM
 
Top